Hunduppfödare gör mig inte så sällan förundrad och oftast helt matt

Matt av förtvivlan att inte kunna nå dem alla och få veta vad det är som driver dem i deras hundavel. Matt av att höra många av deras råd. Matt av att inte kunna få, påverka. Matt av inte kunna få, tid att resonera kring hund och ras. Matt av att inte kunna göra livet bättre, för alla valpar och deras entusiastiska ägare. Matt av att det ständigt informeras med symptomlösningar från uppfödare, för så kallade hundproblem, till sina valpköpare (istället för att man söker orsaken till problemet). Matt av att SKK (Svenska kennelklubben) inte ställer adekvata krav på gruppen uppfödare.

Krav som gäller såväl kunskap om anatomi, fysiologi, mentalitet och föräldradjurens lämplighet och sist men inte minst någon form av kontroll av att föräldradjuren har ett ”relevant” arbete, som ras. Ett arbete som ger hunden möjlighet att bränna energi och få utvecklas till en fullskalig individ. Vilken lever i en harmonisk flock/familj, innan de ens kan bli ”Champion”.

Hundköparen, är enligt min erfarenhet, helt övertygade om att en hunduppfödare, är en person med särskild kunskap kring sin ras. Kunskap kring hunden som art och med en empatisk inställning, till den. Av de fjortontusen registrerade ”uppfödare” som finns i SKK:s register så finns det massor av kunniga och för rasens bevarande, hårt arbetande uppfödare som även själv, har en god hundhållning.

Tyvärr är ändock siffran av ”tillräckligt bra och kunniga uppfödare” knappt en tredjedel av uppfödarna. Detta har jag påpekat och fått medhåll om, av många olika personer i sådan position i ”hundsamhället”, att de har vetskap nog att kunna hålla med eller förkasta, mitt uttalande. Dessutom har vissa av dessa personer direkt möjlighet att påverka, ändock görs ingen förbättring?

Att hålla djur måste vara satt under krav. Krav som ser till att djurets välfärd tillgodoses fysiskt och mentalt. Dessutom bör det finnas ett motkrav, att kunna kräva som djurhållare. Och det är kravet på att, det finns korrekt faktainformation lättillgänglig som bör ombesörjas av myndigheten. På ett sådant sätt att informationen når hundägaren. Vilken också bör efterfölja dessa, via incitamentet, från Djurskyddsmyndighet och ledande organisationer, för hunden/djuret i fråga.

Eftersom SKK inte på något vis är konkurrentutsatt, inte ens kring kontrollen av det som gäller hundtävlingar, regelverk kring dessa och hundaveln, i vårt land. Utan står för en stor del av det rådande ”hundklimatet” via sin hållning och sitt regelverk. Undrar jag, har hund inget värde ens för sina ”egna”?

11 jun 2007

Webdesign  |  Format1 modernized by SussCreations
© Fidos Hundinformation 2017