Tycka - Uttrycka

Även om ”alla” samtal/möten kring hund och hundkunskap, är överväldigande trevliga och positiva. Så finns det en klick människor som bara måste få veta bäst. Här sprids det skrönor och tyckande, som fakta. Utan att dom varken egentligen sticker fram hakan eller i egen person tar en synlig debatt/redovisar varför och vad man vet tillräckligt om. Här är inte så sällan en viktig ingrediens att uttrycka hur andra är och vad de inte kan. Och helst om folk som förhoppningsvis aldrig hör om det, det tycks vara favoritämnet.

Detta bottnar ovillkorligen i att inte ha fullgod faktisk kunskap eller att ”ha torrt på fötterna”, för att mer allmänt kunna/våga redovisa sitt påstående kring sin hundkunskap. ”Dyngspridning” tycks bli vanligare ju mer så kallat ”civiliserad” människan blir.

Då tänker jag så här; om människan hade varit så inskränkt, ogin och prestigefylld, som tyvärr inte är ovanligt idag, vid hennes - homo sapiens födelse. Då hade människans framgångssaga som art, aldrig hänt.

Att vilja ta till sig av faktisk kunskap hänger ihop med överlevnad, kvalité och klokskap. Att hålla prestigen om ryggen, har med okunskap och brist på självreflektion att göra. Ändå är det helt okey i samhällets alla skikt, att få ha faktiskt fel, på grund av prestige.

Möjligheten att påverka, för bättre hundhållning, grusas mer av folks prestige än faktisk oönskan om välmående/välfärd för sin hund. Förenas gärna kring kunskapen om hund hellre än att delta i alla dessa ”tysta” besserwisser samtal. Hundar har bara rak ärlig kommunikation, något annat skulle aldrig komma på tal. Hos dem är fortfarande fakta en överlevnads strategi.

 

27 okt 2007

Webdesign  |  Format1 modernized by SussCreations
© Fidos Hundinformation 2017