När dumdristigheten blir rumsren

De människor som känner mig eller åtminstone känner till mig, vet att jag är en intensivt engagerad hundpsykolog som i allt vill förmedla god hundhållning. Vad är då god hundhållning? Jo, det torde väl vara att man håller hund på ett sådant sätt att man vet att det syns, att hunden som individ kan ”samtycka” om sin livssituation.

För att detta skall låta sig göras, krävs i regel, att vi som människor tar till oss om kunskap. Den kunskap som finns om hund och som samklingar med vad vetenskapen etologi bjuder. Mig veterligen är det ytterst sällsynt med autodidakter som prickar rätt.

Rätt, kring hur hundar lär sig, hur de fungerar och agerar i samtliga situationer och inte minst varför. Hunddjuret är lite för komplext för att vem som helst ska kunna leda/ge råd. En tänkande varelse, som även hunddjuret är, kan man inte gissa sig till eller bara tycka om kring hur man skall samverka med den. Att nå det som är rätt för god hundhållning är, att i första hand nå samförstånd inom gruppen. Målet måste vara att kunna nå en ”öppen och mottaglig” individ vid inlärning.

I de flesta sammanhang lutar sig chefer, beslutsfattare och lagråd oftast på vetenskapliga fakta. Om inte annat så är det en bas för besluten. Ändå verkar det helt okej, att inom hundvärlden låta tyckande få råda, utav dem som har möjlighet att bestämma. De tycks inte behöva vidtaga dessa kontroller, som andra beslutsfattare/chefer tycks sträva efter, innan beslut fattas.

Jag tänker på att Sveriges största hundutställning, ”My Dog 2008” tillåter en oskolad och okunnig person ta plats som ”hundproblemlösare”? Så lätt är det, att från icke rumsren ”lära” att bli rumsren, genom att ge dumdristighet en så synliggjord plats.

Media i all ära, men vet ni vad? Ni som sponsrar ”My Dog” och ni som arbetat månader för att möjliggöra denna tillställning. Har ni inget annat för ögonen än publicitet? För så är det ju, att har man synts i media x antal gånger, så är spiralen igång. Man har synts, alltså är man någon. Att man sedan är en av Sveriges sämsta vän till hunden, tycks inte ”My Dog” och dess sponsorer bry sig ett dugg om.

Skäms på er, ni om någon borde stå på barrikaderna för God Hundhållning.

 

4 jan 2008

Webdesign  |  Format1 modernized by SussCreations
© Fidos Hundinformation 2017