Inte lätt

Fast att jag fått ta plats med min kunskap i ”högborgen”, är det inte lätt att få se kunskapen anammas, fullt ut. Då platsen för kunskaps spridning är begränsad av prestige.

Märkligt tycker jag att prestige har så stor roll i vårt ”upplysta” samhälle, där det inte alltför sällan gärna refereras till att vetenskap är vår ”stjärna”. Vad är då vetenskap? Vetenskap grundar sig på den vetenskapliga metoden, där fenomen observeras, samband noteras, hypoteser ställs upp och testas för att antingen accepteras eller förkastas. När en hypotes antagits kan nya observationer göra att den antingen framstår som mer sannolik eller tvingar fram en modifiering. Vetenskap är ett begrepp som kan sägas innebära organiserad, verifierbar kunskap. Detta enligt Wikipedia. Och prestige faller definitivt inte under kunskap.

Trots detta, är skolans, kommunens, statens, redaktioners med flera instutioner, som har rätten, till att ”föra ut kunskap”, fylld av beslut grundade på ingenting annat än prestige, ryggdunk och en och annan trosuppfattning. Vilka samtliga faller inom samma ram, subjektets eget ställningstagande.

Det skulle aldrig hålla på en disputation, ändå håller det? Utan större överdrift håller det faktiskt upp vårt samhälles viktigaste delar, det är det som håller upp vår rätt, att få rätt. Jisses och detta kallas demokrati. Jag kallar det feodalismisk demokrati.

Vilken tur att mitt arbetsredskap och vän är Canis lupus familiaris. En art av många på vår jord, som luktar sig till rätt och fel. Denna förmåga tycks sedan länge berövats många homo sapiens.

Inte lätt att vara i sammanhanget, envis tjej som blivit stor. Och nu har ”på fötterna” för att vara envis i min strävan, när man ändå inte lärt sig sin läxa rätt, prestigen. Men den går svårt ihop med att vara på god fot med hunden, kanske därför.

 

1 mar 2008

Webdesign  |  Format1 modernized by SussCreations
© Fidos Hundinformation 2017