Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Uppmärksamhet är en begränsad resurs, beroende på uppgiftens svårighet kan ibland full fokus bara hållas i någon minut. Ett bra sätt att pausa och lagra inlärningen och därmed ge nytt fokus - är trygg vila. En del av inlärningen är alltså beroende av vila, så underskatta inte behovet av sömn ihop med  inlärning och speciellt vid nyinlärning av moment.

 

 

 

14 nov 2016

Webdesign  |  Format1 modernized by SussCreations
© Fidos Hundinformation 2017