Bästa rasklubb

God hundhållning – innefattar
flocksamverkan, omvårdnad, aktivering.

I mitt arbete möter jag era (f.d.) valpar ibland är det bra möten med endast mindre frågedetaljer från hundägaren, ibland är det större problem. Detta jag ser/möter, vill jag gärna dela med mig till Er.

Är ni nyfikna på valpens liv efter valptiden, hos Er?

Tillsammans kan vi stärka god hundhållning och gemensamt bredda synfältet, det stärker Ert varumärke.

/rasstar.png
God hundhållning - något att vara stolt över!

Välkommen att boka mig, som föredragshållare!
Charlotte

Webdesign  |  Format1 modernized by SussCreations
© Fidos Hundinformation 2017