Har du ingen ”Pli på din hund”?

Har du ingen ”Pli på din hund”?

Uttrycket ”pli på”, får mig att tänka på min matematiklärare i högstadiet. Han kunde inte förstå varför jag inte kunde disciplinera mig och lära mig hans ämne, jag hade ju lätt för mig både i fysik, kemi och biologi.

Nu när jag mer än trettio år senare tänker på det, så ser jag att han var utan förmåga att vilja se, de som inte var ”vanliga” elever. Elever som då på 1970-talet förväntades vara mottagliga, bara de befann sig i en skolsal.

Det som man lite slarvigt kallar ”pli på” är inget annat än en självklar tanke på ovillkorlig lydnad. Att mottagaren skall lyda sändaren av budskapet annars utdelas repressalier.

Människor som använder sig av detta uttryck, verkar tro att det är någon slags självklarhet mellan ”pli på” och hund. Och visst skall en hund ha regler och ramar att röra sig inom, som vi alla. Men att tänka i banorna ”pli på” är att tänka kategoriskt och ensidigt. Och är man själv dessutom hundägare är det att göra sig en otjänst och hunden en ännu större, av att ha sådant auktoritärt tänkande kring ”sin bästa vän”.

Att införskaffa sig en hund och inte vara ett dugg intresserad av artens sätt att kommunicera på, dess intressen och förmågor, gör oftast inlärningen mer komplex än nödvändigt. Och inte så sällan används det då någon form av hot och tvång, för att få ”pli på eleven”.

Att bli behandlad av sin lärare med sådan nonchalans som att dennes okunskap skall få råda vid inlärning, skapar ingen nyfiken eller lättlärd individ. Och det ger en frustration hos både elev och lärare vilken mynnar ut i en negativ spänning dem emellan, vilken inte gagnar inlärningen. Mottaglighet minskar nämligen när vi känner oro, irritation, vrede, rädsla etc. Och mottagligheten är ju ena sidan av lärandet.

Om man bara anstränger sig lite grann, för att ta reda på något om hundars sätt att kommunicera på. Så lär man snabbt ”snubbla över” insikten att dom i första hand läser kroppsspråk.

Alltså en extra anledning att titta på sig själv först, innan man klandrar hunden som ”obildbar”. Med en öppen inställning till kommunikation och speciellt över gränserna. Som mellan två arter så som hos människa – hund, kan man lära sin hund vad som helst. Och folk omkring kommer att tycka att man har ”pli på sin hund”.

Stäng meny