Varför råder anomi på svenska hundkurser

Varför råder anomi på svenska hundkurser

En ny termin har startat, både i skolor och i föreningsverksamhet, runt om i vårt land. Och med nystarten kommer det massor av ivriga och nyfikna elever att sälla sig till att få lära. Lära om hund.
Vad lär då en hundinstruktör ut?
Och hur vet man som elev/kund att det man får lära, är korrekt?

Hur skall man veta som okunnig, vad som är rätt/korrekt?
Vilken skyldighet har instruktören och vem kontrollerar denne?

Många frågor hopar sig och jag skulle önska att jag kunde ge enkla svar.
Svar som gav eleven/kunden möjlighet att förstå när det inte längre handlar om ut/inlärning grundad på faktisk kunskap. Utan som det oftast är, en undervisning baserad på tyckande. Åtminstone då det gäller hundundervisning och framförallt på landets alla ”bruks” hundklubbar.

Nja alla var väl inte riktigt rättvist, men så gott som alla brukshundklubbar dras med några instruktörer som är skolade sedan ”annodazumal”. Det vill säga ifrån sextio, sjuttio och åttiotalet.

Då på den tiden fanns det bara en handfull med instruktörer/hundfolk som visste/förstod att det inte var korrekt, att hota sin elev. Då var hot, hårda tag och ovillkorlig respons från hund mot föraren normen, hundar måste kuvas för att lyda. Var hundar så mycket mer ”vilda” då på den tiden, kan man undra. Att endast skolning/inlärning via rädsla, kunde tygla dem att bli ”civiliserade nog”. Så att de kunde ingå i en familj, i ett jaktlag, som polishund, med flera sysslor som hunden skulle matchas till.

Nej självklart inte, men kunskapen kring hund och i hundverksamheter, var inte större. Intresset för att se hunden som elev hade inte blivit modernt, då. Och idag tjugo-trettio år senare flödar åter denna dårskap. Som lär ut att hund inte är en elev, utan en otämjd vilde.

Men tro inte att du kan vara helt säker om du väljer en kurs utanför brukshundklubben. För många enskilda tränare, som har kurs lite varstans ute i de svenska buskarna, dom är inte så sällan avhoppare från någon SBK klubb. Vilket de ofta kan ”stoltsera med” och uppger då att de är avhoppare just för att de gamla kollegorna inte kan/vet längre, hur man tränar hund.

Hade varit ärligare att säga som det är, att de själva ofta inte längre är önskvärda på sin gamla klubb. Vilken försöker hänga med i nya rön om inlärning och att dessa ”gamla stofiler” vägrar rätta in sig i det ledet. Och eller att jobbet på klubben är ideellt och jobbet i busken generar inte så sällan en god haka och då skattefritt dessutom.

Nä gott folk låt er inte luras, tro inte ett ögonblick på quick fix metoderna.
För de lär inte, de skrämmer och ha det i åtanke oavsett var ni går på kurs med er hund. Enligt svensk lag har det varit förbjudet med aga i svenska skolor i en evighet, nuförtiden. Varför är det inte det i hundskolor? Jo visst är det förbjudet men vem kontrollerar och vem sätter stopp, för övergrepp och fel utlärning?

Och varför kontrolleras inte hundskolor bättre. Åtminstone borde de kontrolleras av SBK centralt. SBK står för fostran med ”moderna metoder”, åtminstone om man läser deras dressyrpolicy. Men både centralorganisationen och alla som varit på någon SBK klubb vet att denna policy långt ifrån följs av samtliga verksamma instruktörer.

Man kanske kan inför ett ”kontrollmärke” för de hundskolor som undervisar enligt svensk djurskyddslag och som följer SBK: s och SKK: s dressyrpolicy. Och med tillägg för kontroll då det gäller de privata alternativen, kontroll på att de betalar skatt och sociala avgifter för sina intäkter.

Kan vi på så sätt få kontroll?
Hundsvansen kan det heta och ges ut enligt liknande norm som krav märkt mat, god hygien på krog/konditori, rättvisemärkta kläder/leksaker, med flera kontrollgodkända företeelser.

Vill ni vi skall ställa krav på att även hundar, skall betraktas som elever.
Elever som har rätt att förstå sin undervisning, innan man ställer krav på kunskapen? Skicka mig då ett vykort! Jag lovar att driva frågan för god svansföring.
Blir vi massor som så önskar, så kanske vi kan få se ett slut på;
Våld mot hundeleven, felaktig information till hundägarn och svarta pengar i hundbranschen.

För anomi – normlöshet, råder även i denna hösttermins kurser i vårt land och åter kommer massor av elever att bli förda bakom/förbi fakta, om hur hundar lär sig.

Stäng meny