Ni kan själva komponera ert föredrag.

All inlärning blir så mycket enklare när man har en bredd i sin hundkunskap.

Kontakta mig på info@fidos.se med era tankar så återkommer jag med offert.

Föredrag/Föreläsning kan innehålla många olika delar:

 • Omvårdnad
  - tar upp delarna av hundens yttre omvårdnadsbehov, såsom päls, hud, klor, tänder, ögon, öron och genitalier.
 • Näringslära
  - tar upp hundens behov av näring och de olika näringsämnena och dess funktion.
 • Anatomi
  - tar kort upp hundens anatomiska uppbyggnad och de viktigaste inre organen.
 • Etologi
  - tar kort upp läran om hundens beteende och sociala struktur.
 • Kroppsspråk
  - tar upp hur vårt kroppsspråk påverkar samspelet med hunden
 • Raskunskap
  - tar upp vad som skiljer en ras från en annan, deras olika temperament, intresse och eller ointresseområden sett ur genetiska anlag.
 • Berikning
  - tar upp hur man ser till att hunden kan påverka sin situation i livet genom och eller i hundgård genom olika former av aktivering, vilket leder till utveckling av medfödda egenskaper.
 • Friskvård
  - tar upp hur man förebygger skador och överbelastning, höjer hundens prestationsförmåga & får vetskap om att hunden mår bra.
 • Första hjälpen
  - tar upp allt från konstgjord andning, blödningar, drunkning, krampanfall, ormbett - till medvetenhet kring allmänna faror.
 • Valpen
  - tar upp de viktiga utvecklingsdelarna för valpen mot vuxen hund, vad som är viktigt att veta och göra för att få en trygg och sund vuxen hund.
 • Kontaktträning
  - tar upp hur man skapar kontakt med sin hund, att kontakten känns positiv på så sätt att hunden gärna söker kontakt och närhet - vilket är starten för all inlärning.