Hundar som drar i kopplet, vill framåt.

Att vara först i flocken på promenaden är att leda och ta ansvar, i vårt samhälle är inte hunden rustad att vara den som leder flocken säkrast framåt. Vissa hundraser har i sin genetiska konstruktion en mycket stark vilja/envishet vilket kan försvåra ytterligare vår strävan att få en skön promenad med vår hund, utan drag i kopplet. Att vara hårdhänt mot sin hund är en signal på hundspråk om att man inte vill ha kontakt, alltså tvärtemot vad vi menar med exempelvis ett ryck i kopplet. Hunden är den som själv skall kunna påverka sin situation och det förutsätter att vi har ett korrekt språk mot vår vän.

Delar av vårt beteende som kan försvårar för hunden att förstå oss:

 • Vi människor har generellt ett lägre promenadtempo än våra hundar.
 • Vi har låtit hunden, ibland ända sedan den var valp, gå och dra i kopplet.
 • Vi har använt kopplet som kontaktlänk mellan oss och hunden och därmed förbisett att kommunicera med hunden.
 • Vi har ryckt i kopplet och uttryckt vårt missnöje med irriterad röst.
 • Vi är inkonsekventa i vårt krav på lyhördhet från hunden.

Komplikationer som kan uppstå vid långvarigt drag i kopplet:

 • Matte/husse kan tillfogas smärta och nedsatt rörelseförmåga i axelpartiet.
 • Halkrisken för matte/husse ökar vid halt/slipprigt underlag.
 • Vid kraftiga ryck i kopplet kan hundens halskotpelare skadas.
 • Hundens halsmuskulatur blir stel och spänd.
 • Hälsningssignalerna mot andra hundar förvrängs.
 • Felaktigt inlärt socialt beteende förstärks.

Gör så här för att minska drag i kopplet:

 • Se till att du har ett raskt promenadtempo.
 • Låt din hund få lukta och göra ifrån sig ordentligt i synnerhet den första biten av promenaden.
 • En av dagens promenader, bör vara på minst en till en och en halv timma, för friska vuxna hundar.
 • Var aktiv med din hund på promenaden, det vill säga arrangera små lek/arbetsstationer under promenadens gång.
 • När din hund drar i kopplet säg ingenting, bara stanna och frys i den positionen du var vid draget, vänta så tills hunden själv lättar på draget.
 • När hunden lättar på draget belöna med Braa och fortsätt promenad.
 • Se till att du har ett raskt tempo.
 • När hunden drar igen i kopplet, gör om samma procedur som tidigare, var tyst och frys positionen tills hunden själv lättar på draget, belöna då och gå vidare.
 • Var tålmodig.

En variant för en mycket ihärdigt dragande hund är

 • När kopplet späns vänd helt om och gå åt andra hållet. Fortsätt med dessa tvärvändningar vid drag/spånt koppel, tills hunden söker din blick/kontakt.
 • Då sätter du dig på huk framför hunden och läser en lågmäld paragraf om det negativa med att dra i kopplet.
 • Fortsätt promenaden och upprepa proceduren vid behov.
 • Beröm med Braa då promenaden fungerar utan drag.
 • Beröm ofta i början av denna nyinlärning.
 • När promenaderna generellt sker utan drag i kopplet lägg in kontaktordet INTE just när hunden tillfälligt drar i kopplet och frys positionen.
 • Vänta på att hunden tar kontakt, fortsätt då promenaden.
 • Nu har du börjat etablera en kommunikation som hunden förstår. Och du kan vid tillfälliga drag i kopplet använda ordet INTE för att få hunden att lugna tempot, utan att ni behöver stanna.
 • Glöm inte att emellanåt berömma hunden, då den går bra i kopplet.
 • Detta är två arbetssätt som kommer att ge hunden en chans att själv kunna påverka sin situation. När hunden börjar reagera på din envishet se till att du är konsekvent och att du ger hunden stimulerande promenader. Detta gör att din hund får anledning och intresse av att vara ute med dig och därmed söker ditt tempo och din kontakt.