Vad jagar upp din hund och hur kan man undvika stress?

Stress kan utvecklas från överstimulering, understimulering, chock, sjukdom och olyckshändelser. Stressutveckling från de två första kategorierna hänger oftast samman med förhållandet som finns i familjen, olika raser kan utveckla stress för olika stimuli eller avsaknad av stimuli.

Vissa raser kan bli stressade av mycket aktivitet och eller aktivitet av en speciell sort. Alla hundar är individer, en individ kan vara lättstressade för ett stimuli som normalt rasen inte blir stressad av. Sjukdom hos individen kan utveckla stress, hundar kan vara sjuka utan att matte husse anar eller kan se att hunden är sjuk. Överstimulerade hundar har ofta svårt att komma till ro, understimulerade hundar är ofta destruktiva i sitt beteende. Att vara stressad kan ha en fysisk orsak och eller mental. Stressade hundar har svårt för att koncentrera och fokusera sig. De kan ofta agera orationellt och ibland ”aggressivt”.

Om man tycker att ens hund är stressad är det klokt att göra en hälsoundersökning hos en veterinär och samtidigt boka en konsultations tid hos en utbildad hundpsykolog. Hundpsykologer med utbildning kan visa sitt behörighetsbevis.

Hundpsykologer är utbildade på hundars beteende och arbetar med för hunden naturliga lösningar, för att mildra/eliminera problemet.

Alla hundraser är genetiskt präglade av en arbetsbakgrund och därmed har varje rasgrupp olika intresseområde, som man med fördel kan sysselsätta sin hund med. En över – eller understimulerad hund behöver oftast i första hand lära sig att kunna koncentrera sig. Koncentration krävs för att kunna ta till sig information. Om hunden inte får utlopp för sitt intresseområde och sin energi/arbetslust, föds stress som kan synliggöras i olika vardagliga situationer. Vilket kan skapa en sjuk och eller opålitlig hund.

Stressande aktiviteter, om de sker varje dag och under för lång tid vid varje tillfälle, är:

 • Att jaga boll eller pinne utan något mentalt samarbete.
 • Att ignoreras av flocken.
 • Att vara ensam mycket och eller åtskild från flocken/familjen.
 • Att inte få utlopp för sin energi, arbetslust.
 • Att inte få mental aktivering.
 • Att bara få lika behandling/promenader /aktiviteter, varje dag.
 • Att vara förhindrad till egenkontroll.
 • Att utsättas för en oroande/stökig miljö.
 • Att vara tvungen till att försvara sig, ofta.
 • Att känna oro i sin egen flock, för sig själv och eller mellan flockmedlemmarna.
 • Att vara utsatt för hårt belastande arbete, dagligen.
 • Att ha en smärta/sjukdom som ständigt gör sig påmind för hunden.