För hundar med ljudkänslighet
Hundar med ljudkänslighet/rädsla för skott/plötsliga ljud/fyrverkerier

Hundar kan bli skrämda av olika typer av plötsliga/höga ljud och vid vissa tillfällen kan detta leda till hund som blir permanent rädd, för viss typ av ljud. Eller kan utveckla rädsla för speciell miljö, där skrämmande ljud förekommit. Beteendet från matte husses då hunden visar rädsla för ljud, kan mycket troligt förstärka hundens rädsla, då missriktad omtanke inte så sällan visas mot hunden, vid rädslotillfället.

Vissa hundraser är mer benägna att reagera på starka och plötsliga ljud än andra, eftersom det hos vissa raser ligger genetiskt nedärvt att vara extra uppmärksam. Denna uppmärksamhet kan göra att hunden blir så kallat skottberörd, vilket kan förstärkas av att hundens omgivning uppfattar det så, än om reaktionen hos individen, inte är av arten rädsla.

Att man som hund reagerar på kraftiga/plötsliga ljud är i sig ett klokt val, eftersom detta ljud skulle kunna innebära fara för hundens liv. Men att bli så rädd att man som hund tar till flykt och eller inte kan lugna ner sig inom relativt rimlig tid från händelsen, är inte hälsosamt.

Hundar som ständigt visar oro för vissa ljud och eller är väldigt oroade kring nyår, med fyrverkeri och smällar intensiva dagar. Kommer att skada sig själv genom att hunden får en hormonellt intensivare beredskap, vilket kan leda till sjukdomstillstånd och eller övriga problem med hunden.

Denna beredskap kan vara direkt hotande för hundens välmåga och minskar möjligheten till att hunden får ett fullvärdigt ”gott” hundliv. Liksom livet som hundägare då blir mindre angenämt och mer bekymmersamt.

För fullständig hjälp till hund med skott-rädslor, sök Hundpsykolog. Hundpsykologer är skolade i hundars beteende, inlärningspsykologi med fler relevanta ämnen, för att kunna ge den hjälp som behövs för att minska/eliminera hundens obehag.