Antropomorfism

Du visar för närvarande Antropomorfism

Antropomorfism

Antropomorfism är personifikation av mänsklig karaktär på icke-människor t.ex. djur eller föremål. Det vill jag påstå alla hundägare sysslar med – man tänker utan att faktiskt tro det – att hunden förstår oss i den bemärkelsen att de förstår vårt bakomliggande skäl till vår tanke/tal.

Det gör den inte!

Men den kan läsa vår intuition efter att den levt med oss en tid, eftersom vi är relativt förutsägbara och hundar likat andra djur ständigt litar till vad man slarvigt kallar instinkt, vilket är att lyssna på all information från sina sinnen. Vårt kroppsspråk kan vi bemästra i stort men de små fina avslöjandena som har med vår känsla att göra är många av oss sämre på – detta är hunden expert på.

Därför kan det vara vilseledande och man kan tro att antropomorfism inte bara är ett ord utan en verklighet. Din hund mår bäst av att du ständigt förstår hundspråk och försöker att vara rättvis i vad hunden tänker/gör. Och än om du läser om hundspråk – vilket jag hoppas, så var klar med att det är människor som skrivit och man inte har fått med alla delar av hur det är att vara hund.