Impulskontroll – kanske viktigt också för hundar

Du visar för närvarande Impulskontroll – kanske viktigt också för hundar

Du har kanske hört talas om betydelsen av impulskontroll, vikten av det blev allmänt känt när psykologerna demonstrerade det med det så kallade ”marshmallowtestet” på små barn.

Men hur är det med hundar? Tidigare forskning har visat att vissa hundar faktiskt har riktigt god impulskontroll, men för andra är det nästan omöjligt att lägg band på sina omedelbara önskningar.

Nu har forskare undersökt om det möjligen kan vara så att denna förmåga, precis som hos människor, avspeglar deras förmågor i andra sammanhang…

… För vissa uppgifter var god impulskontroll förknippat med bättre förmåga att lösa dem, men för andra typer av problem var det tvärtom.

Hur det än är med det är detta den första studie som visar att hundars förmåga till impulskontroll har samband med andra kognitiva  (viljestyrt tänkande & handlande) egenskaper, något man tidigare bara visat på människor.

Fragment saxat ur Per. Jensens etologiblogg

 

 

Inlärd impulskontroll visar Boss och Zappa upp här – Frolic, som väntar på att få slinka ner…