Sökövningar

Du visar för närvarande Sökövningar

Sökövningar

Att söka efter personer eller leksaker på ett fält eller i skogen är också rolig och utmanade träning. Principen med en sökövning är att hunden ska lära sig att söka – luftvittring – inom ett särskilt område, en ruta.

Börja med att gå runt och zick-zack i en ruta, till exempel 10 meter bred x 20 meter lång, detta för att hunden ska förstå att den ska leta inom området där det luktar människa. Genom att du går zick-zack kan hunden inte spåra utan måste lyfta upp nosen mot vinden och det är detta som kallas söka.

Låt hunden titta på när du lägger ut ett föremål, gärna favoritleksaken. Tänk även nu på att gå i zick-zack. Låt hunden se att du tappar föremålet någonstans i rutan. Släpp hunden och bli imponerad över hur lätt den kommer att hitta leksaken. Så småningom kan man bege sig till en skog och låta personer gömma sig och låta hunden hitta dem.

Se till att ”rutan” görs på olika underlag som högt gräs, bland stubbar och stenar likväl som småsaker man gömt på en stenig/singelyta.

Viktigt när du tränar sök är att låta hunden jobba i både motvind och medvind. Om man blir ”biten” vilket jag hoppas för detta är ”enkelt”, kul och till stor nytta om man går vidare och seriöst utbildar sig och hunden.