Augustihundar & starka kvinnor

Du visar för närvarande Augustihundar & starka kvinnor

Augusti månad har skänkt mig…
Otäck medvetenhet om att man som ett mantra fortsätter ger råd om misshandel i olika grad för hund som ”inte lyder” – och påstår att hunden opponerar och skall behandlas efter det, lägg omkull, vrid om örat, ryck till i kopplet, skäll och skrik, med mera. Vår djurskyddslag må var relativt bra pappersprodukt men det är allt den är för de flesta fall, okunskap tycks få råda med ursäkten – man har olika sätt att se på hur man fostrar hundar.

Augusti har också skänkt mig gemenskap med underbara kvinnor som är så starka, positiva och nydanande