Vänskap

Du visar för närvarande Vänskap

Människans tryggaste och ärligaste vän, är det hunden? Många är de människor som hävdar att hunden är deras trygghet.

Innebär det då att de tror/känner att hunden kan undanröja alla former av otrygghet. Otrygghet i form av att man inte kan försvara sig själv mot överfall, mot förlust av vänner, mot ekonomisk misär, mot sjukdom, mot katastrofer och olyckor rent allmänt. Ärlighet i form av att man alltid får ett svar som hunden menar, på vår fråga och att den alltid framför sin syn på saken.

Vänskap står för; kamratskap, tillgivenhet, sympati, sämja, enighet, samförstånd, sammanhållning, harmoni, gott förhållande, frid.

Om man menar att hunden står för vänskap enligt ordbokens definition, så har man relativt rätt. Men vad ordboken inte formulerar är att vänskap aldrig är ett envägs beteende. Man måste vara minst två, för att vänskapsband skall knytas. Och då är vi där igen som mina bloggar oftast handlar om.

Man kan inte köpa en hund och bara av det skälet förvänta sig vänskap i alla situationer. Man är medskyldig till hur god vänskapen är, även då den gäller vänskap mellan människa och hund.

För att få den perfekta vänskapen med sin hund och samtidigt då veta att man har sin bästa vän i hunden. Då krävs kunskap från oss om hur hundar fungerar. Ur denna kunskap kan vi lära hur man blir hundens bästa vän och då, då har man alltid en bästa vän när man är en sådan hundägare.

Om man skaffar hund för trygghets skull då bör man tänka sig för en gång till, innan hundköpet. För visst skyddar en hund sin flock, precis som vi skyddar vår hund, om det behövs. Men att det i sig föder trygghet är en illusion. Vilket tyvärr gör livet mindre trevligt då man är hund och anskaffad, för att ge husfolket trygghet, av bara sin blotta existens.

Trygghet baseras på så många fler detaljer än att man har hund/är två. Hunden som oftast är valp, då man skaffar den är i mycket stort behov av trygghet, för att växa upp som en trygg individ. Är vi inte trygga nog vid valpköpet, bör man nog fundera en gång till, vad det är man har att erbjuda en hund, innan man köper någon.

Det man får/lär som liten, är det man kan prestera som vuxen. Anskaffas hunden som trygghetsfaktor, får man helt troligt en otrygg hund och det i sig kan bli ett väldigt otryggt hundägande.

Dessutom är det inget vänskapligt skäl att skaffa hund, på.