Att ha koll

Du visar för närvarande Att ha koll

Om något sker på promenaden vid möten med andra, så som att annan hund kommer ”in i flocken” och eventuellt är stötig, där. Då har man indikerat för sin hund att man inte kan hålla tryggheten i flocken och får en hund, som tar för sig. Antingen den vill eller ej.

Och det blir inte för otroligt då att vår egen hund, blir en hund som ”stör” andra flockar man möter på sin promenad. Just för att den ”lärt” att matte husse inte har koll och då tar hunden den rollen. Någon måste ”vakta” flocken och dess behov att trygga förflyttningen, enligt hundars regler.

Därför är det både viktigt, klokt och nödvändigt att kalla in sin hund vid möten. Än om hunden är ”snäll” och inte brukar hälsa på mötande hundar/människor, så är det en indikation för hunden. Att matte husse har koll, på vem man bör hälsa på och vem man passerar.

Alltså en artighet mellan hundar och inte minst nödvändigt för en stadshund kring dess täta promenadstråk. Tro alltså inte att ni indikerar att ni har koll, ni som har lös hund och som inte kallar in den till sidan, vid passager. Det är just det ni inte har, enligt er egen hund.

Och när då mötande, inte vill ha kontakt och ser er lössläppta hund, känner de kanske både olust och otrygghet. Då är det inte så sällan att det ropas, Vill du koppla din hund! Är det en hanhund?,  och så vidare.

Detta rop väcker även en icke intresserad hunds behov, av att kontrollera sitt kommande möte. Och matte husse som tror sig ha koll, förlorar den inte så sällan, just för att mötet redan ”dragit fram stridsyxan”, so to speak

Så, ni som tycker ni har koll. Försök att visa respekt, åtminstone mot er egen hund och kalla in den till sidan vid passager. Det gör den trygg och era promenader förblir trevliga. Och ni ser ut som ni har koll.