Har hunden behov av ”att gå i skolan”?

Du visar för närvarande Har hunden behov av ”att gå i skolan”?

Skolan förbereder individen för att ”kunna stå på egna ben” genom kunskaper som ger individen möjlighet att förstå strukturer i vårt samhälle och i omvärlden i stort och för att kunna verka med dem. På samma sätt – fast mindre ”komplicerat” behöver hundar få lära om sin kommande vardag och få utveckla sina förmågor.

Hundens stora förmåga är doftdiskriminering, det vill säga att kunna avskilja dofter från varandra, för att lära sig om sin värld. I samarbete med oss lär sig hunden att särskilja vilka dofter vi är intresserade av att den skall notera, följa, markera – för oss.

Hundar lever i en doftvärld – medan vi lever i en värld av synintryck. Det gör det nödvändigt att vi lär oss förstå skillnaden och likheten av dessa ”världar” och låter hunden få skola sig, bli duktigare och duktigare för att utvecklas som individ – något som även gagnar hundägandet.

Enkelt vill jag uttrycka det så här; hunden som individ har behov att få börja skolan men låt den inte bara gå först och andra klass – led den genom hela vägen mot studenten…

Din hund kanske inte behöver bli ”doktorand” i diskriminering av att finna sprängämnen, finna cancer via blodprov, larma inför ett epileptiskt anfall, markera farliga vätskor i en last. Via dessa exempel på spårsäkerhet och inom många fler områden hjälper hunden oss, med att upptäcka via sin gigantiska förmåga att ”läsa” av omgivningen, samtidigt som de lär och arbetar med spårning får deras behov av samarbete utlopp.

Sätt din hund i doftskola och börja med att lägga vanliga viltspår så blir livet större, rikare och trevligare för både dig och din hund.