Smådetaljer

Du visar för närvarande Smådetaljer

Det är som Povel Ramel skaldade;
-det är de små, små detaljerna som gör det.
Nästa gång du känner irritation över din hund och är på väg att skrika
åt den. Stanna då upp och säg det du tänkte, fast med små, små bokstäver.

Att skrika är att skapa stress/oro och flyktcentrum aktiveras.
Att få saker viskade till sig, dämpar stressen och ökar individens nyfikenhet, därmed är vägen till kontakt för information öppen.

Svårt?
Inte alls, kolla med din hund