Alla dessa minuter

Du visar för närvarande Alla dessa minuter

Det är i vardagstimman, som man skapar kontakt och relation med sin hund. Alla dessa minuter som blir till timmar, dagar, månader och år. Och med en god flocksamverkan får man en hund, som fungerar i allt som är vårt liv och oftast med allt och alla.

Lydnad är inget eget fenomen som en hund skall tvingas att inordna sig under, för att den är en hund. Lydnad är en dela av den samverkan man lagt ner på sin hund, för att stimulera och lära den, hur vi vill att vårt liv ihop med den skall fungera.

Glöm alltså inte hunden i vardagen, det räcker således inte med några promenader per dag och en till två gånger i veckan på hundklubben. Det krävs ett livslångt engagemang för att vara en god flockmedlem till sin hund.

Är inte detta intressant, bör man inte välja hund som livskamrat