Empatibrist – ett brottmål?

Du visar för närvarande Empatibrist – ett brottmål?

Empati en av de förmågor som är nödvändiga i ett samhälle, för att det skall fungera så väl som möjligt för samtliga av dess innevånare. Att kunna förstå andra individers upplevelse av en situation, är empati.

Man skall respektera andra individers känslor och upplevelser. På ett sådant sätt, att man inte skadar andra genom att man till varje pris genomför sin egen önskan, utan hänsyn/empati för de/den andra. I sådana fall som denna hänsyn inte sker är det att likna vid ett brott. Ett grundbrott, vilket tyvärr inte är ovanligt i vårt samhälle idag, men likväl ett brott som gör att flockbildning inte kan ske/upprätthållas.

Empati kan man inte säga att alla hundägare besitter, tyvärr.

Att ha förmåga och eller intresse att känna med andra individer, är en förutsättning för att flocken skall fungera. Om inte varje medlem av flocken anpassar sitt beteende/görande så att ingen annan blir lidande av det, så kommer flocken att krackelera.

Empati kan man inte säga att kvinnan, det stod att läsa om i dagens tidning, har. Hennes Dobermann var lös, som så ofta enligt tidningen. Folk i samhället var rädda för hunden och hade massor av gånger bett kvinnan visa hänsyn och ha sin hund kopplad, men nä då hon svara bara – Det skall ni skita i.

Uppenbarligen har folk gjort så, eftersom tidningen nu avslöjar att två små flickor blivit ”lätt” bitna i benen, då de stötte på hunden på en gata.

Varför skriver jag lätt bitna?

Jo, vi skall vara sakliga då vi beskriver vad en hund gör, tycker jag. Och en Dobermann som biter, den åsamkar massiv skada och speciellt på små flickors ben. Så var nu inte fallet, utan två mindre sår, likt rispning som gjort hål på huden, var resultatet.

Det värsta såret av denna händelse, hamnar i flickornas medvetande. Och det är inte så lätt att ”plåstra om”, om man alls ger sådan vård, efter ett ovan fall.

Inte desto mindre är hela denna händelse på tok. Hundägaren har ingen empati för varken sin hund eller de människor hon bor med som grannar. Och brist på empati borde vara ett av de kriterier som krävs för att få äga/ha hand om/föra hund. För har man ingen empati och respekt för andra människor så kan jag lova att man inte heller har en God Hundhållning.