Hit – inkallning

Du visar för närvarande Hit – inkallning

Hit – inkallning!

Hit är ovärderligt när hunden förstår det och åtlyder det, varje gång. Börja därför att träna redan när hunden är liten och spontant kommer mot dig – säg Hit och var noga med lekfull innerlig belöning.

Hit skall i hundens öron betyda full gemenskap och uppmärksamhet, det blir så genom dig och ditt välkomnande, din energi som ger hunden något kul när den kommer fram alternativt får smaka något riktigt gott som belöning.

Du kan inte använda Hit som ett krav på lydnad förrän du tränat med valpen som lek, med unghunden där det krävs extra uppmärksamhet från dig och extra intressant belöning för hunden. Och som vuxen hund som testats i alla olika miljöer med störning, där du samtidigt har möjlighet att förhindra att motsatsen sker – dvs att hunden springer ifrån dig – först då har du ett Hit som ser ut som det Ingo visar här på bilden.

Att låta de viktigaste orden få läras in under lång period gör dem säkra och hunden finner glädje i dem och känner sig inte kuvade, vilket är nödvändigt för att få ett korrekt Hit även i ”skarpa lägen”.