Nyinlärning, Finslipning & Punktträning

Du visar för närvarande Nyinlärning, Finslipning & Punktträning

2005 skrev jag om inlärning och vikten av aktivering i min bok ”Aktivera din hund”. Vi hundägare har vetat länge att bra undervisning innehåller glädje, kontakt, liksom repetition med pauser – det befäster kunskapen.

För att förklara komplexa strukturer på ett enkelt sätt och ge hundägaren olika inlärningstips och därmed möjlighet att själv träna med sin hund skrev jag om  vikten kring hur man påbörjar en inlärning och döpte detta till Nyinlärning. För att grunda inlärningen behöver den repeteras, så även i olika miljöer – Finslipning. Slutligen behöver ett inlärt moment/kunskap användas emellanåt för att bli befäst i minnet och kunna uppvisas som kunskap – Punktträning.

 

Nedan är fragment ur en artikel som beskriver inlärning på ett pedagogiskt och enkelt sätt, inlärning är samma för alla ryggradsdjur – vill jag påstå. Även om vi inte lär barn i skolan ordet Sitt, Apport osv så har både hunden och vi en hjärnstruktur som har likartad funktion.

En brasklapp är att vi inte lär hunden på samma sätt över en dag som beskrivs nedan, snarare över olika träningspass. 

 

Spaced Learning är en undervisningsmetod där det material som ska läras ut gås igenom tre gånger under en och samma lektion.                                  Mellan presentationerna får eleverna en 10 minuters paus där de får ägna sig åt något annat än undervisningens innehåll.

Vad är då hemligheten? När vi lär oss något, antingen det handlar om cykling eller matematik, aktiveras miljoner nervceller i hjärnan. Genom synapser länkas de samman i långa kedjor där nervsignaler kan överföras i mycket hög hastighet. Dessa synaptiska kedjor blir till gångstigar för minnen som vi kan använda om och om igen.

Men normalt repeterar vi kanske inte det vi lär oss, vilket gör att minnet viker och blir omöjligt att återkalla inom några få dagar. Inlärningen måste då ske igen och vi är nästan tillbaka till ruta 1.

Om vi däremot använder oss av Spaced Learning, kommer det att vara mer som fastnar vid första tillfället och mindre som behöver återinläras.

Det beror på att de pauser vi lägger in ger nervcellerna den tid de behöver (10 minuter) för att av skapa de proteiner som stärker synapserna. När dessa stimuleras för tredje gången blir de permanent stärkta. Därmed har vi skapat ett långtidsminne, och ett sådant tenderar att bli starkare med tiden.