Rasta hunden

Du visar för närvarande Rasta hunden

– Jag skall gå ut och rasta hunden, så säger väl de flesta av oss, då vi skall gå ut med hunden. Men vad menar vi med uttrycket rasta och hur påverkas vi av den generella innebörden av ordet? Jag tror vi påverkas och att de flesta menar med ordet ”rasta” att hunden skall göra sina behov. En stor del menar troligen också att hunden skall springa av sig.

Rasta utan a blir rast, rasta é det då hundens rast. Rast från vadå?
Jo, oftast är det väl rast från att slippa vara inaktiv, ifrån att slippa vara ”nödig”, rast ifrån att slippa vara själv.

Därför menar jag att vi skall tänka nytt kring ordet ”rasta” då vi skall gå ut med hunden, som så här;
R för rolig, A för angenäm, S för stimulerande, T för på tu man hand med hunden, A för aktivering.

Att vara närvarande mentalt med sin hund på rastningen, är viktigt.
Att inte bara låta hunden få ro nog, att ”läsa sin tidning”.
Utan också att den får uppleva gemenskap i form av att ha kul aktivering och stimulerande nyinlärning, på färden med matte husse.

En sådan hund är totalt rastad då den kommer hem och dessutom en hund att vara lycklig med, för den är flocktrygg och flocksökande.
En lycklig hund är en lydig hund och en lydig hund har större frihet, både fysiskt utan koppel stundtals, och fri mentalt genom att den bejakas för initiativ.

Trevlig rast ihop med hunden!