Testamente

Du visar för närvarande Testamente

Det är något vi hundägare sällan tänker på, och som ändå är så lätt att göra för sin bäste vän – för ditt samvete och för ditt djurs ve och väl.

Tänk om det händer som inte skall hända på väg hem från jobbet, på semestern eller vid något annat tillfälle.

Vem får då din älskade hund?
Vad händer med den och vem skulle hunden trivas bäst hos?

Om du vill gardera dig skriver du ett testamente och anger vad du önskar ska ske med din hund ( ditt husdjur) om olyckan är framme.

Skriv vad du vill skall ske med din hund eller vem som ska ta hand om den, med egna ord. Underteckna, skriv datum och få testamentet bevittnat.

Nedanstående kursiv text måste alltså avsluta testamentet för att det ska vara giltigt. Och glöm inte att ha vittnen närvarande som undertecknar testamentet

Att …………………, vilken vi personligen känner, denna dag med sunt och fullt förstånd och av fri vilja i bådas vår samtidiga närvaro förklarat ovanstående förordnande innefatta sin yttersta vilja och därunder tecknat sitt namn, intygar vi särskilt anmodade testamentsvittnen.

Ort & Datum

Namnunderskrift av den som uttrycker testamentet

Vittne 1, namnteckning

Vittne2, namnteckning.

Kom ihåg att meddela släktingar, vänner eller din advokat/revisor att ett testamente finns. Förvara testamentet bland andra värde papper och gärna en kopia hos någon av ovanstående.

Denna bloggs innehåll är ett utdrag ur min bok ”Välj rätt hund”