Hundarnas vovathlon

Du visar för närvarande Hundarnas vovathlon

Hundarnas vovathlon

Som hundägare kan man behöva upprätthålla träningsdisciplinen om man önskar resultat av sin tänkta inlärning + att det skall ske vid sidan av vardagens motionering och aktivering. Då kan ett schema underlätta planeringen och gör att man både tränar och varierar träningen så att denna inte sker för sällan eller för enahanda.

För att träning skall vara effektiv och ge resultat behöver den vara intressant för både elev och tränare/lärare. Om den sedan innehåller flera olika moment som man har lärt in grunden på, och varierar inlärningen för dem med olika intervall, i olika ordning, olika lång träningstid, olika långt mellan de dagar man tränar ett visst moment ger det inte bara bättre resultat de blir mer förväntan och glädje – en inte oviktig del att ta hänsyn till.

Dessa tankar har jag själv brottats med – att komma ihåg, att komma till skott – att inte bara träna några få moment, att inte alltid träna vissa moment ihop, att totalt glömma bort att träna vissa moment osv.

Detta förde min tanke till att schemalägga i min almanacka för veckor framåt – på så sätt blev det gjort och var riktigt roligt då jag fick nytt att träna på olika dagar.

Jag skrev upp spårträning en gång i veckan, under fem veckor men la träningen på helt olika dagar var vecka. På samma sätt gjorde jag med träning av vardagslydnad ihop med hundkamrater på promenad, lärde in nya trick och la dem två gånger i var vecka.

Efter att jag närmade mig slutet på min femveckorsperiod – studerade jag vad jag ville fortsätta med och eller vad jag vill för in i min träning.

Skall sägas att jag inte är en tävlingsperson så jag tränade alltså inte för tävling utan för att aktivera och utveckla min hund – så att vårt liv blev roligare, tryggare och kontakten blev given.

Se bild på hur en griffeltavla såg ut hos mig en gång för länge sedan då jag hade min Dobermann Zappa

Vovathlon är kul – börja träna!