Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Du visar för närvarande Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Uppmärksamhet är en begränsad resurs, beroende på uppgiftens svårighet kan ibland full fokus bara hållas i någon sekund/ minut. Ett bra sätt är att pausa och lagra inlärningen och därmed ge nytt fokus – under trygg vila. En del av inlärningen är alltså beroende av vila, så underskatta inte behovet av sömn ihop med  inlärning och speciellt vid nyinlärning av moment.