Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Uppmärksamhet är en begränsad resurs, beroende på uppgiftens svårighet kan ibland full fokus bara hållas i någon minut. Ett bra sätt att pausa och lagra inlärningen och därmed ge nytt fokus – är trygg vila. En del av inlärningen är alltså beroende av vila, så underskatta inte behovet av sömn ihop med  inlärning och speciellt vid nyinlärning av moment.

Stäng meny