Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Uppmärksamhet behövs för inlärning, liksom sömn…

Uppmärksamhet är en begränsad resurs, beroende på uppgiftens svårighet kan ibland full fokus bara hållas i någon sekund/ minut. Ett bra sätt är att pausa och lagra inlärningen och därmed ge nytt fokus – under trygg vila. En del av inlärningen är alltså beroende av vila, så underskatta inte behovet av sömn ihop med  inlärning och speciellt vid nyinlärning av moment.